VOORWAARDEN

Aanmelding

Aanmelding is uitsluitend mogelijk via de link naar ons geautomatiseerde inschrijfsysteem. Aanmeldingen per telefoon, telefax, post of e-mail kunnen niet in behandeling worden genomen. Indien betaling voor een cursus plaatsvindt zonder inschrijving via het webformulier vindt geen inschrijving plaats en zal het betaalde cursusgeld worden gerestitueerd.

Annuleringsregeling

De deelnemer kan de cursus tot uiterlijk twee weken vóór aanvang van de cursus schriftelijk (tevens per fax/e-mail) kosteloos annuleren. Zonder tijdige annulering blijft de deelnemer het volledige cursusgeld verschuldigd. Ook kan hij/zij zich bij verhindering door een collega (advocaat, geen advocaat-stagiair) laten vervangen. De deelnemer blijft echter wel zelf verantwoordelijk voor betaling van de factuur.